Cíle společnosti

Vedení společnosti MDE-Tec s.r.o. a.s. se sídlem v Brně přijalo, v rámci svých procesů neustálé zlepšování organizace práce s důrazem na průběžnou optimalizaci výrobních nákladů a s cílem dosahovat neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb a dodávaných výrobků zajištění efektivního řízení společnosti.

Udržování a zlepšování systému kvality a environmentu nám pomůže vytvářet takové hodnoty, které dají našim zákazníkům i nám samotným záruku dlouhodobé stability a prosperity. Ochrana životního prostředí není jen naplnění požadavků systému, je to přirozený životní styl.

Spokojený zákazník – naše nejlepší reference.

MDE-Tec s.r.o.

MDE-Tec s.r.o. je dynamicky se rozvíjející dodavatelsko-inženýrská společnost nabízející komplexní strojírenské služby, která staví na dlouhodobé zkušenosti svých pracovníků v oboru strojní konstrukce, technologií a znalosti nejnovějších komponentů pro stavbu strojů a zařízení.