Kontroling

Kontroling Nabízíme našim zákazníkům externí kontroling Vašich projektů pro zajištění kvality výroby a dodržení časového harmonogramu a finančního rozpočtu>

  • Kontrola dokumentace
  • Kontrola technologických postupů a kvality provedení
  • Kontrola metrologických protokolů a měrových zkoušek
  • I a T program
  • Kontrola časových harmonogramů
  • Předávky, přejímky polotovarů a materiálu
  • Šéfmontáže, stanovení montážních postupů