Reference

Vybrané reference společnosti:

 • Xella CZ, s.r.o.
  – výroba tvárnic

  Název: Licí forma, pro odlev směsi na tvárniceRealizace: 2011-2015

  Zákazník zadal požadavek na zpracování dokumentace a vylepšení formy na odlev tvárnic. K formám, které provozoval neměl dokumentaci a byl odkázán na jediného dodavatele. Naše firma formu zaměřila a kompletně překreslila. Některé konstrukční uzly jsme pozměnili, dle požadavku zákazníka a přizpůsobili současným konstrukčním trendům. Forma musí splňovat přísné parametry, aby výsledný odlev byl co nejpřesnější a nedeformoval se.

 • Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.
  – výroba krmiv pro domácí mazlíčky

  Název: Školení pracovníků obsluhy a údžby

  Realizace: 2012

  Mimo jiné naše firma zajišťuje odborná školení v oblasti údržby, servisu. Zákazník přišel s požadavkem proškolit personál pro splnění přísného dodavatelského auditu. Pracovníci byly během 6ti hodin proškoleni v těch oborech strojních dílů a technologie, s kterými se nejčastěji potkávají ve strojích, které obsluhují. Okruhy byly: Pohony – elektromotory, mechanické převody, ložiska, hřídele, těsnění. Fluidní technika – mazání, pneumatické a hydraulické díly. Elektrické komponenty – řízení, čidla, regulace, snímače. Po tomto školení bylo možné společnost certifikovat.