Vývoj a výroba nových strojů a strojních zařízení

Inovace výrobních linek zvyšuje efektivnost a kvalitu výroby. Nabízíme našim zákazníkům dodávku strojů nebo celých technologických celků na klíč.

  • Prvotní návrh či studie technických řešení s ohledem na stávající dispozici a návaznost na celý technologický proces
  • Zaměření stroje, vypracování technické dokumentace stávajícího zařízení
  • Návrh stavebních úprav a konečné koncepce stroje
  • Tvorba technické dokumentace, výrobních výkresů a stavební projekt
  • Výroba dílů, dodávky katalogových výrobků, montáž polocelků
  • Stavební úpravy, příprava pro instalaci strojního zařízení
  • Montáž a oživení stroje, uvedení do provozu
  • Zaškolení obsluhy, předání technické dokumentace

Individuálním zákaznickým přístupem dosáhneme optimálního technického řešení s maximální přidanou hodnotou a s ohledem na životní prostředí. Naším cílem není pouze najít dokonalé technické řešení, ale zároveň zajistit zákazníkovi energetické úspory, při provozu zařízení a šetřit jeho pracovní kapitál a životní prostředí.

MDE-Tec s.r.o.

MDE-Tec s.r.o. je dynamicky se rozvíjející dodavatelsko-inženýrská společnost nabízející komplexní strojírenské služby, která staví na dlouhodobé zkušenosti svých pracovníků v oboru strojní konstrukce, technologií a znalosti nejnovějších komponentů pro stavbu strojů a zařízení.